Sopimus- ja myyntiehdot

Yleiset sopimus- ja myyntiehdot

Updated 2020-04-08

Tervetuloa sivustolle Tipser.com.

Tipser Alustan käyttöä säädellään näiden ehtojen perusteella ja Tipser kehottaa sinua lukemaan nämä ehdot ennen käyttöä.

Tipser tarjoaa Tipser Alustan ja myy tuotteita ehdoilla, jotka on määritelty näissä sopimuksissa.

Yleiset Ehdot

1. Johdanto

Tipser.com toiminnasta vastaa Tipser AB (556860-0919) (“Tipser”). Yleiset ehdot, jotka on määritelty alla sääntelevät Tipser Alustan käytöstä. Alusta kattaa Tipser.comin ja kaikki sen alaiset palvelut joiden toiminnasta Tipser AB vastaa. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen Alustan käytön aloittamista. Käyttämällä Alustaa hyväksyt nämä ehdot.

Tipserin Alusta, Tipser.com ja kaikki sen alaiset palvelut omistaa Tipser AB, joka myös vastaa niiden toiminnasta. Informaatio, jota Tipser tarjoaa tällä Alustalla on tarkoitettu käytettäväksi vain tiedoksi ja Tipserin tuotteiden tai palveluiden tilaamiseen. Käyttämällä tai lataamalla materiaalia tai tilaamalla tuotteita ja/tai palveluita tältä Alustalta, hyväksyt Yleiset Ehdot.

Tipser saattaa päivittää Yleisiä Ehtoja ja sinulla on velvollisuus pysyä ajan tasalla tämänhetkisistä edellytyksistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja, Tipser pyytää sinua olemaan käyttämättä Alustaa.

2. Yksityisyys

Saadaksesi lisätietoa siitä kuinka Tipser hyödyntää evästeitä ja käsittelee tietojasi Tipser.comissa, ole hyvä ja lue, Cookies, Privacy Policy.

3. Tekijänoikeus ja Tiedon sekä Sisällön Omistusoikeus

Ellei toisin mainita näissä Yleisissä Sopimus- ja Myyntiehdoissa, kaikki informaatio ja sisältö, jota Alustalla käytetään on Tipserin omaisuutta. Kaikki luvaton käyttö rikkoo tätä Sopimusta sekä tämänhetkistä Ruotsalaista ja Kansainvälistä lakia. Kaikki oikeudet joita ei ole erikseen myönnetty näissä Yleisissä Sopimus ja Myyntiehdoissa pidätetään Tipserille.

Sinulla ei ole oikeutta poimia ja/tai uudelleenkäyttää osia mistään Tipserin palveluiden sisällöstä ilman meidän nimenomaista suostumusta. Sinulla ei ole oikeutta luoda omaa tietokantaa joka sisältää merkittäviä elementtejä mistään Tipserin tarjoamasta palvelusta (kuten hintoja ja tuotelistauksia) ilman meidän kirjallista suostumusta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää robotteja tai muita vastaavia tiedonkeräystyökaluja poimiaksesi ja/tai uudelleenkäyttääksesi mitään olennaisia osia sisällöstä ilman Tipserin suostumusta.

4. Tavaramerkit ja patentit

Ellei toisin mainita näissä Yleisissä Sopimus- ja Myyntiehdoissa, Alustalla olevia tavaramerkkejä voidaan käyttää ainoastaan Tipseriltä saadun kirjallisen suostumuksen jälkeen.

Ellei erikseen mainittu näissä Yleisissä Sopimus- ja Myyntiehdoissa tai kirjallisesti sovittu, Tipser ei tarjoa mitään lisenssejä, käyttöoikeuksia tai muita oikeuksia käyttää patentteja, tavaramerkkejä tai tekijänoikeudellista materiaalia, joka on Tipserin tai kolmannen osapuolen omaisuutta.

5. Sinun Tilisi

Rekisteröityessäsi Alustalle, olet vastuussa täyden ja oikean informaation täyttämisestä. Olet myös vastuussa siitä, että informaatio on ajan tasalla käyttäessäsi Alustaa. Voit päivittää informaatiota Alustalla kohdan “Henkilökohtaiset Asetukset” alla.

Tipserin rekisteröitymisen hyväksynnällä käyttäjä vastaanottaa käyttäjätunnuksen, jonka käyttäjä hyväksyy olla julkaisematta luvattomille henkilöille tai organisaatioille, sekä säilyttämään siten, ettei kukaan luvaton henkilö tai organisaatio kykene pääsemään käsiksi niihin. Käyttäjänä sinä olet vastuussa kaikista toimista jotka suoritetaan tililläsi, sekä siitä että nämä toimet noudattaa nykyistä lainsäädäntöä.

Käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa Tipserille sähköpostilla [email protected] jos käyttäjä epäilee että käyttäjätunnuksen tiedot ovat paljastuneet tai joutuneet väärinkäytön kohteeksi.

Alustaa ei ole sallittua käyttää millään tavalla, joka saattaisi aiheuttaa vahinkoa tai heikentää Alustaa tai Alustan käyttökokemusta. Alustaa ei myöskään ole sallittua käyttää lainvastaiseen, rikolliseen tai haitalliseen tarkoitukseen.

Sinun tulee olla yli 18-vuotias tai sinulla tulee olla vanhemman tai huoltajan lupa, jotta rekisteröityminen on pätevä.

6. Linkit Muille Nettisivuille

Jotta tämä Alusta olisi mahdollisimman käyttäjäystävällinen, Tipser sisällyttää linkkejä muille sivustoille Internetissä. Nämä sivustot omistaa ja niiden toiminnasta vastaa muut osapuolet ja Tipser ei takaa tai ole vastuussa näiden sivustojen saatavuudesta tai sisällöstä. Linkki Tipserin Alustalla ei tarkoita, että Tipser olisi vastuussa kyseisestä kolmannesta osapuolesta tai heidän sivustostaan.

7. Tipserille Tarjottu Tieto

Kaikki kommentit, tieto, sisältö, materiaali ja vastaava joka on lähetetty Tipserille tai muuten tarjottu Alustalle tulee käsittää luottamukselliseksi ja Tipserin omaisuutena. Lähettämällä kyseessä olevaa tietoa Tipserille kieltäydyt materiaalin omistajuudesta ja myönnät Tipserille luvan käyttää informaatiota maksutta, Tipserin haluamalla tavalla, myös kaupallisiin tarkoituksiin.

8. Erityisehdot Koskien Tuotteitamme ja Palveluitamme

Yleisten Sopimus- ja Myyntiehtojen lisäksi Erityisehtoja koskien tiettyjä tuotteita ja palveluita voidaan soveltaa. Tipser ilmoittaa näistä Erityisehdoista tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka ovat näiden Erityisehtojen alaisia. Ohjeistamme sinua lukemaan nämä Erityisehdot huolellisesti ennen kuin tilaat tuotteita tai palveluita Tipseriltä.

9. Tipserin Rooli

Tipser toimii sekä rekisteröityneenä myyjänä että Alustan omistajana. Tilanteissa, joissa Tipser toimii rekisteröityneenä myyjänä, Yleiset Sopimus- ja Myyntiehdot pätevät. Tilanteissa joissa Tipser toimii rekisteröityneenä myyjänä, Tipser on vastuussa tuotteiden myynnistä ja vastaa kaikista ostovelvollisuuksista tai muista ongelmista jotka johtuvat tai liittyvät sopimukseen ostajan ja myyjän välillä (Tipser).

Tipser myös mahdollistaa kolmannen osapuolen myyjien listata ja myydä heidän tuotteitaan Alustalla, joka ilmaistaan jokaisen tuotteen lisätietoa-sivulla. Vaikka Tipser ainoastaan teknisesti edesauttaa Alustalla tapahtuvia liiketoimia, Tipser ei näissä tapauksissa ole tuotteiden ostaja eikä myyjä. Tipser tarjoaa paikan ostajille ja myyjille neuvotella sekä suorittaa liiketoimia. Vastaavasti, sopimus joka muodostuu kolmannen osapuolen tuotteiden myyntihetkellä on vain ostajan ja myyjän välinen. Tipser ei ole osallinen tässä sopimuksessa eikä ota vastuuta sopimuksen ehdoista, eikä Tipser ole myyjän edustaja. Tässä tapauksessa myyjä on vastuussa tuotteiden myynnistä ja huolehtii ostovelvoitteista tai muista ongelmista, jotka ilmenevät yhteydessä sopimukseen ostajan ja myyjän välillä.

10. Tipserin Vastuu

Tipser tekee kaikkensa taatakseen, että pääsy Tipserin palveluihin on keskeytymätöntä ja virheetöntä. Internetin luonteesta johtuen, tätä ei voida taata. Lisäksi, sinun pääsysi Alustalle saatetaan keskeyttää tai rajoittaa, jotta korjaus, kunnostus tai uusien fasiliteettien ja palveluiden käyttöönotto voidaan mahdollistaa.

11. Vastuuvapauslauseke

Tipser eikä sen työntekijät, edustajat, jakelijat, yhteistyökumppanit, tai vastaavat ole vastuussa vahingoista tai menetyksestä koskien informaatiota tällä Alustalla. Sinä et voi tehdä vahingonkorvausvaatimuksia Tipseriä kohtaan koskien tämän Alustan sisältöä.

12. Muutokset, Lisäykset ja Pääsyn/Sopimuksen Päättäminen

Tipser pidättää oikeuden muuttaa näitä Yleisiä Ehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Sinä olet vastuussa tämän Käytännön säännöllisestä tarkistamisesta niihin kohtiin liittyen, jotka koskevat sinua kun käytät tätä Alustaa. Jatkamalla Alustan käyttämistä näiden uudistusten jälkeen hyväksyt olevasi sidottu uudistettuihin Ehtoihin.

Tipser yksinomaisessa harkintavallassaan voi kieltäytyä palvelemasta tai päättää ja keskeyttää pääsysi kokonaan tai osittain tälle Alustalle mistä tahansa syystä. Tämä pätee etenkin, jos rikot soveltuvia lakeja, soveltuvia sopimuksellisia säännöksiä, meidän ohjeitamme tai meidän käytäntöjämme.

Tilanteessa, jossa tämä Sopimus sinun ja Tipserin välillä päätetään tai muutoin lakkautetaan, rajoitukset koskien tätä Alustaa ja yllä oleva vastuuvapauslauseke, sekä hallitsevan lain säännöt ja riidanratkaisumenettelyt alla, sovelletaan edelleen, vaikka muiden Sopimuksen osien voimassaolo keskeytyy.

13. Koko Sopimus

Jos mikä tahansa osa tästä sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai sitä ei muuten voida panna toimeen asianmukaisen viranomaisen toimesta, tämä osa tulkitaan erilliseksi ja Sopimuksen muut osat ovat silti voimassa. Tällaista säännöstä on muutettava ja tulkittava, jotta tällaisen täytäntöönpanokelvottoman tai pätemättömän säännöksen tavoitteet saavutetaan parhaiten sovellettavan lain tai sovellettavien tuomioistuimen päätösten rajoissa.

Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti sinun kanssasi, tämä Sopimus pitää sisällään täydet Ehdot sinun ja Tipserin välillä.

Tämä Sopimus on laadittu myös muilla kielillä. Mikäli eroavaisuuksia ilmenee versioiden välillä, Englanninkielistä versiota on pidettävä pätevänä.

14. Sovellettava Laki ja Riidanratkaisumenettely

Tähän Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Erimielisyydet, jotka saavat alkunsa tästä Sopimuksesta, tulee ratkaista yleisessä tuomioistuimessa Tukholman käräjäoikeuden ollessa ensimmäinen oikeusaste.

15. Yhteystiedot

Tipser AB Hovslagargatan 5A 1 111 48 Stockholm, Sweden Y-Tunnus: 556860-0919 ALV-numero (Ruotsi): SE556860091901 Sähköposti: [email protected] +46 8410344 60

Myyntiehdot

1. Johdanto

Tipser.com toiminnasta vastaa Tipser AB (556860-0919) (“Tipser”). Ehdot, jotka on määritelty alla, säännöstelevät hankintoja Tipserin Alustalla. Alusta kattaa Tipser.comin ja kaikki sen alaiset palvelut, joiden toiminnasta Tipser AB vastaa. Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin teet mitään hankintoja Alustalla. Käyttämällä Alustaa hankintojen tekemiseen, hyväksyt nämä ehdot.

Jotta voit olla osallisena sopimuksissa Tipserin kanssa, sinun tulee olla yli 18-vuotias tai sinulla tulee olla vanhemman tai huoltajan lupa. Tuotteen osto edellyttää, että kuluttaja hyväksyy Tipserin Ehdot. Osto määritetään suoritetuksi, kun tilausvahvistus sähköpostilla on lähetetty. Petos tai sen yritys ilmoitetaan poliisille. Erimielisyystilanteissa Tipser noudattaa Kuluttajariitalautakunnan yleisiä suosituksia.

Tipserin Alusta, nettisivusto ja kaikki sen alaiset palvelut omistaa ja niiden toiminnasta vastaa Tipser AB.

2. Hankinnat Tipserin Alustan Kautta

Tipser tekee yhteistyötä jälleenmyyjien ja tavaramerkkien kanssa, jotka myyvät tuotteita Tipserin Alustan kautta. Maksusuoritus ja ostokokemus tapahtuvat Alustan kautta, jotta osto sujuu mahdollisimman sujuvasti sekä nopeasti. Kuluttajana voit ostaa usealta Kauppiaalta käyttäen yhtä ostoskoria ja yhtä maksutapaa sillä aikaa kun Tipser pitää huolen, että tilaus suoritetaan oikean Kauppiaan toimesta. Kun Tipser toimii markkinapaikan roolissa kuluttajan ja Kauppiaan välillä, tuotteet toimitetaan suoraan Kauppiaan varastosta.

Reklamaatiot, palautukset sekä toimitusongelmat voidaan osoittaa suoraan Kauppiaalle, mutta kun Tipser toimii vastuullisena Kauppiaana, Tipser on aina velvoitettu auttamaan sinua, jos sinulla on ongelma. Kun Tipser esittelee kolmannen osapuolen jälleenmyyjiltä tuotteita myyntiin, mikä on selvästi mainittu tuotteen lisätietosivulla, palautukset sekä reklamaatiot kohdistetaan suoraan kyseisille Kauppiaille. Näiden Kauppiaiden yhteystiedot löytyvät tilausvahvistuksesta. Tipserin yhteystiedot löytyvät tipser.com sivustolta.

Jokaisella Kauppiaalla on omat erityiset ostoehdot, mutta Tipserin ehdot ovat aina vallitsevia tilanteissa, joissa nämä eivät ole yhdenmukaisia.

3. Kuinka Hankinta Tehdään

Kun olet valinnut haluamasi tuotteet ja klikannut kassalle, sinä ensimmäiseksi täytät henkilökohtaiset tietosi tai kirjaudut sisään. Pidä huoli, että täytät oikeat yhteystiedot, jotka vastaavat henkilötodistustasi, passiasi tai ajokorttiasi. Sinun ei tarvitse luoda tiliä voidaksesi suorittaa oston, mutta se helpottaa, jos haluat tehdä ostoksia Tipserillä tulevaisuudessa.

Seuraavaksi valitse haluamasi maksutapa ja täytä muut tietokentät. Varmista että kaikki kortti- tai pankkitiedot täsmäävät ennen kuin suoritat tilauksen loppuun.

Tulet vastaanottamaan tilausvahvistuksen Tipseriltä ja tilaukset lähetetään eteenpäin Kauppiaan järjestelmään, joka sitten toimittaa tuotteen suoraan tilauksessa ennalta määrittelemääsi osoitteeseen tai lähettyvillä olevaan postitoimipaikkaan.

4. Hinnat

Kaikki ilmoitetut hinnat Tipserin alustalla esitetään paikallisessa valuutassa ja pitävät sisällään ALVin. Tipser pidättää oikeuden muuttaa hintoja ilman erillistä ilmoitusta. Toimituskulut määritellään ostoskorissa. Tilanteessa, jossa hinta selvästi on virheellinen, Tipser pidättää oikeuden korjata hinnan oikeaksi. Jos et ole tyytyväinen korjaukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi.

5. Maksuehdot

Paikallinen ALV on sisällytetty kaikkiin hintoihin. Mitään kuluja ei lisätä hintoihin, jotka ovat esillä ostoskorissasi, kun teet ostoksesi. Voit valita maksutavan, joka sinulle sopii parhaiten.

5.1. Maksutavat

Tipser tarjoaa useita eri tapoja maksaa ostoksesi. Lasku, suoramaksu, tilisiirto tai korttimaksu. Kaikki Tipserin maksusuoritukset käsittelee Tipserin yhteistyökumppani, Klarna, varmistaakseen nopean ja turvallisen maksutapahtuman.

Lasku lähetetään digitaalisesti tuotteen lähetyksen yhteydessä Kauppiaalta.

Tipser ei ikinä tallenna luottokorttitietojasi. Kaikki tiedot lähetetään salattuina SSL/HTTPS kautta, ja voit helposti tarkistaa että tiedonvälitys on asianmukaisesti turvattu verifioimalla sertifikaatin URL-kentässä, sekä varmistamalla että URL-osoite alkaa “https://”.

Tipser käsittelee yksityistietoja yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti (GDPR). Tämä tarkoittaa sitä, että yksityistietoja suojellaan yksityistietojen käsittelyyn liittyvien ehtojen mukaisesti.

6. Tilausvahvistus ja Toimitusvahvistus

Ostamalla tuotteen kassalla ja vastaanottamalla tilausvahvistuksen sinä olet sitoutunut näihin Ehtoihin. Tilausvahvistus lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka ilmoitit tilausta tehdessäsi. Toimitusvahvistus lähetetään samaan sähköpostiosoitteeseen kun Kauppias on prosessoinut ja lähettänyt tuotteesi. Jos tuotteesi toimitetaan useammassa paketissa, saatat vastaanottaa erillisen toimitusvahvistuksen jokaiselle paketille sekä toimitukselle.

Tilatut tuotteet pysyvät Tipserin omaisuutena kunnes ne ovat täysin maksettu.

Tipser suosittelee, että säilytät tilausvahvistuksen ja pidät sen saatavilla mahdollisen yhteydenoton takia Tipserin Asiakaspalveluun. Jos haluat muuttaa tilauksesi, ole hyvä ja ota yhteyttä [email protected]. Muutokset ovat mahdollisia kunnes vastaanotat toimitusvahvistuksen, mutta Tipser avustaa sinua aina parhaansa mukaan.

Mikäli tilauksessa on ilmeisiä virheitä (esim. hinta tai muut kirjoitusvirheet, ym.), Tipser pidättää oikeuden korjata virheen jälkikäteen. Jos et ole tyytyväinen korjaukseen, sinulla on oikeus peruuttaa tilauksesi. Tipser myös pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen, jos tuote on loppunut varastosta tai muiden teknisten ongelmisen johdosta.

Kun teet ostoksen Alustan kautta, hyväksyt vastaanottavasi laskut ja kuitit elektronisesti.

Ole hyvä ja huomioi, että Tipser myy tuotteita vain määrissä, jotka vastaavat keskimääräisen talouden keskimääräisiä tarpeita. Tämä pätee sekä tilattujen tuotteiden lukumäärään yhdessä tilauksessa sekä saman tuotteen tilaamiseen useammassa tilauksessa missä yksittäisen tilauksen määrä on tyypillinen tavanomaiselle taloudelle.

7. Toimitus

Kaikki tuotteet jotka ovat näkyvillä Tipserin Alustalla ovat tavallisesti Kauppiaan varastossa välitöntä toimitusta varten. Tuotteet voidaan lähettää eri maantieteellisistä sijainneista, riippuen Kauppiaan sijainnista. Tämän vuoksi, tilauksesi voidaan lähettää useissa kuljetuksissa. Tipser pidättää oikeuden tavaransaatavuuteen ja epätäsmällisyyksiin varastomäärissä Tipserin yhteistyökumppaneiden varastoissa, sekä ilmeisiin hintavirheisiin, joita saattaa tapahtua. On mahdollista, että tilaamasi tuotteet ovat loppuunmyyty ja tulevat jälkitoimitetuksi. Tämä voi johtua häiriöstä varastomäärissä. Tipser lähettää sinulle sähköpostin, mikäli Tipser jälkitoimittaa jonkin tuotteistasi.

Ota yhteyttä Tipserin Asiakaspalveluun, mikäli haluat peruuttaa jälkitoimituksesi tai jos sinulla on kysymyksiä liittyen toimitusaikoihin, ym.

Jotkut paketit saattavat vaatia voimassaolevan henkilötodistuksen noudon mahdollistamiseksi noutopaikasta. Tämä kuuluu lähettäjän toimitusehtoihin eikä sitä voida välttää. Jos paketin vastaanottajalta puuttuu voimassaoleva henkilötodistus, pakettia ei valitettavasti voida noutaa.

Tilaukset lähetetään suoraan toimitusosoitteeseen tai lähettyvillä sijaitsevaan postitoimipaikkaan. Huomioi, että Tipser toimittaa vain osoitteisiin Ruotsissa, Saksassa, Ranskassa, Tanskassa ja Suomessa.

7.1 Toimitusaika

Yleinen toimitusaika Tipserin Kauppiailta on 3-5 arkipäivää, mutta saattaa olla pidempi. Täsmällinen tieto toimitusajasta on määritelty jokaiselle tuotteelle. Pitkittynyt toimitusaika saattaa esiintyä sesonkiaikoina tai suuresta kysynnästä johtuen. Tällaisen tilanteen sattuessa sinulle lähetetään tieto sähköpostilla.

7.2. Toimituskulut

Toimituskulut saatetaan lisätä, ne ovat kuitenkin aina määritelty tuotesivulla ja ostoskorissasi. Toimituskulut ovat aina määritelty tuotteen tarjoavan Kauppiaan puolesta. Lisätietoa löydät Shipping costs.

8. Lunastamattomat Paketit

Tipser aina päivää IP-numeron, kun osto suoritetaan. Jos Tipserin yhteistyökumppani vastaanottaa paketin, jota ei ole noudettu noutopaikasta, Tipserillä on oikeus veloittaa sinulta kaikki kulut, jotka kyseisestä palautuksesta seuraa, enintään 20 EUR.

Laskut lähetetään yleensä 3 päivän kuluessa siitä, kun noutamaton paketti on rekisteröity Tipserillä. Jos yli 2 noutamatonta pakettia rekisteröidään, kuluttaja estetään tekemästä ostoksia Tipserillä.

9. Kuljetus

Jos tuotteet ovat vahingoittuneet tai kadonneet matkalla kuluttajalle, on tärkeää että ilmoitat asiasta Tipserin Asiakaspalveluun kohtuullisen ajan kuluessa (2 kuukauden sisällä) vastaanottaaksesi korvauksen. Jos tuotteet ovat vahingoittuneet tai kadonneet, kun palautat ne, sinä olet taloudellisesti vastuussa vahingosta. Tämä ei päde mikäli palautat tuotteen reklamaation takia, tai kun tuote on virheellisesti toimitettu Kauppiaan puolesta.

Tipserin yhteistyökumppaneilla on erilaiset toimitustavat. Yksityiskohtaiset toimitus ja kuljetustiedot löydät Shipping site

10. Palautukset

10.1. Palautusehdot

Tipser tarjoaa aina 14 päivän harkinta-ajan siitä, kun olet vastaanottanut tuotteen. Käyttääksesi palautusoikeutta, sinun tulee ottaa yhteyttä Tipserin Asiakastukeen joko sähköpostilla, puhelimitse tai Peruutuslomakkeella. Huomioi, että sinun tulee palauttaa tuote viivytyksettä ja 14 päivän kuluessa siitä, kun ilmoitit Tipserille palautustoiveestasi. Pysyäksesi määräajassa, riittää että lähetät tuotteen 14 päivän kuluessa. Kuluttajaa voidaan pitää vastuullisena tuotteen arvon alenemisesta, joka johtuu käsittelystä, joka ei liity välttämättömään toteamiseen tuotteen luonteesta, ominaisuuksista ja tarkoituksesta.

Palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka ovat räätälöityjä tai tehty nimenomaan sinulle. Löydät aina tiedon tuotekuvauksesta mikäli tuote on räätälöity ja siitä johtuen palautusoikeuden ulkopuolella. Palautusoikeus ei koske tuotteita, joita ei voida palauttaa terveys- tai hygieniasyistä johtuen. Palautusoikeus ei koske tuotteita, jotka kuuluvat paikallisen kuluttajansuojalain sekä etä- ja kotimyynnin tai vastaavan lainsäädännön piiriin.

10.2. Takaisinmaksu

Yleensä voi kulua jopa 14 päivää siitä, kun Tipser on vastaanottanut palautuksesi kunnes saat lopullisen hyvityksen. Poikkeuksellisissa tilanteissa hyvitykseen saattaa kulua jopa 30 päivää, joka on enimmäisaika nykyisen lainsäädännön mukaisesti.

10.3. Ostetun Tuotteen Palautus

Palauttaaksesi ostetun tuotteen, ole hyvä ja ota yhteyttä Tipserin Asiakaspalveluun. Tipser antaa sinulle ohjeet kuinka palauttaa tuotteesi. Jos toimitus sisältää palautuslomakkeen, sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä Tipseriin ennen palautuksen tekemistä, vaan voit palauttaa sen käyttämällä ohessa olevaa palautuslomaketta. Huomioi, että palautusta ei tule lähettää Tipserin osoitteeseen eikä välttämättä sen yrityksen osoitteeseen, joka toimitti tuotteen. Ota yhteyttä Tipserin Asiakastukeen mikäli tarvitset apua palautusosoitteen kanssa tai sinulla on muita kysymyksiä.

Jos haluat palauttaa tuotteen, olet vastuussa palautuskuluista ellei toisin mainita tuotetiedoissa tai lähetysluettelossa.

10.4. Reklamaatiot

Tipser on sopinut kaikkien Kauppiaiden kanssa suorasta asiakastuesta palvellakseen sinua nopeammin. Tämä tarkoittaa sitä, että kuluttajat voivat olla suoraan yhteydessä Kauppiaaseen reklamaatioiden tapauksessa. Sinulla on kuitenkin aina oikeus olla yhteydessä Tipseriin reklamaatioihin liittyen. Tipserin Asiakastuen yhteystiedot löytyvät tilausvahvistuksestasi sekä toimitusvahvistuksestasi. Jos vastaanotat virheellisen tai väärin toimitetun tuotteen, ota yhteys Tipserin Asiakastukeen tai Kauppiaaseen mahdollisimman nopeasti, kuitenkin 60 päivän sisällä. Tämä ei vaikuta oikeuteesi palauttaa viallista tuotetta voimassaolevan kuluttajansuojalain mukaisesti. Kuluttaja ei ole vastuussa palautuskuluista, kun kyse on virheellisestä toimituksesta tai reklamaatiosta.

Reklamaatiotilanteissa Kauppias tarkistaa tuotteen ja saattaa lähettää sen edelleen alihankkijoilleen lisätutkimuksia varten. Tipserin Kauppiaat toimivat kuluttajansuojalain ja etä- ja kotimyynnin tai paikallisen lainsäädännön mukaisesti. Sinun oikeudestasi reklamoida säädetään laissa.

11. Turvallinen Ostaminen

Lisätäkseen Tipserin kuluttajien turvallista ostamista, Tipser on yhdessä turvallisuusasiantuntijansa kanssa päättänyt toteuttaa seuraavanlaiset menettelytavat.

Tipserin sisäinen turvallisuusjärjestelmä jakaa varoituksen, mikäli tilauksen epäillään olevan petos. Turvallisuusjärjestelmä perustuu useaan parametriin, jotka on asennettu Tipserin turvallisuusasiantintijan ja muiden Tipserin kumppaneiden toimesta.

Turvallisuusjärjestelmän hälytys johtaa tilauksen perumiseen tai jäädyttämiseen. Joissain tapauksissa tämä saattaa vaikuttaa myös tilauksiin, jotka eivät ole petoksia.

Kaikki epäillyt petokset ilmiannetaan poliisille ja toimitetaan Tipserin turvallisuusyhteistyökumppanille lisäseurantaa varten.

Tipser käyttää SSL-teknologiaa (Secure Socket Layer), joka on protokolla suojattua tiedonsiirtoa varten internetissä (tai muussa tietoverkossa).

SSL käyttää digitaalisia sertifikaatteja varmistaakseen lähettäjän, vastaanottajan tai sekä lähettäjän, että vastaanottajan tiedonsiirrossa. Digitaalinen varmenne on “työkalu” jota käytetään tiedon yhdistämiseen yksilöstä tai organisaatiosta niin sanottuun “julkiseen avaimeen” (public key) kahteen tarkoitukseen:

Kaikki SSL-varmenteet internetiin hallinnoidaan yritysten puolesta, jotka ovat todennettuja varmenteiden luojia. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki SSL-varmenteet ovat uniikkeja ja asiallisesti luotuja. Kaikkien SSL-varmenteiden hakijoiden tulee todistaa yrityksen tai heidän oma identiteettinsä voidakseen hankkia SSL-varmenteen.

Kuluttajille, ainoa vaatimus SSL:n käyttöön on verkkoselaimen kyky käsitellä SSL, johon esimerkiksi yleisimmin käytetyt selaimet Chrome, Safari, Internet Explorer ja Firefox ovat pystyneet jo pitkään. Lisäksi vaaditaan, ettei SSL ole estetty selaimesi asetuksissa.

Jos sinulla on kysymyksiä näistä ehdoista ja edellytyksistä, ole hyvä ja ota yhteyttä tipserin Asiakastukeen.

12. Muutokset, Lisäykset ja Pääsyn/Sopimuksen Päättäminen

Tipser pidättää oikeuden muuttaa näitä ehtoja ilman eri ilmoitusta. Sinä olet näin ollen vastuussa näiden Ehtojen tarkistamisesta säännöllisesti niiltä kohdin, kun ne sinuun pätevät tehdessäsi ostoksia Alustalla.

13. Force Majeure

Tipser ja kuluttaja vapautetaan vastuusta maksaa vahingoista tai tiettyjen velvoitteiden suorittamisesta näiden ehtojen mukaisesti, jos vahinko tai laiminlyönti on tapahtunut kummastakaan osapuolesta riippumattomista olosuhteista (“Force Majeure”) ja mikäli kyseinen tilanne estää, merkittävästi vaikeuttaa tai viivästyttää velvoitteiden täyttämistä.

Esimerkkejä Force Majeure:sta ovat viranomaistoimenpiteet, uusi tai muutettu lainsäädäntö, työtaistelutoimenpiteet, saarto, sota, mellakat, sabotaasi, äärimmäiset sääolosuhteet, salamointi, tulipalo, räjähdys, luonnonkatastrofit tai onnettomuudet.

Force Majeure tilanteissa, sen osapuolen joka ei pysty täyttämään Sopimuksen ehtoja tai osia Sopimuksesta tulee ilmoittaa toiselle osapuolelle tästä, sekä kuinka se tulee vaikuttamaan toteutumista.

Force Majeure on voimassa niin pitkään kun se estää velvoitteiden toteutumisen tässä sopimuksessa.

Force Majeure tilanteessa molempien osapuolten tulee ryhtyä kohtuullisiin toimiin rajoittaakseen vaikutuksia tähän Sopimukseen.

14. Koko Sopimus

Jos mikä tahansa osa tästä sopimuksesta katsotaan pätemättömäksi, laittomaksi tai sitä ei muuten voida panna toimeen asianmukaisen viranomaisen toimesta, tämä osa tulkitaan erilliseksi ja Sopimuksen muut osat ovat silti voimassa. Tällaista säännöstä on muutettava ja tulkittava, jotta tällaisen täytäntöönpanokelvottoman tai pätemättömän säännöksen tavoitteet saavutetaan parhaiten sovellettavan lain tai sovellettavien tuomioistuimen päätösten rajoissa.

Ellei toisin ole sovittu kirjallisesti sinun kanssasi, tämä Sopimus pitää sisällään täydet Myyntiehdot sinun ja Tipserin välillä.

Tämä Sopimus on laadittu myös muilla kielillä. Mikäli eroavaisuuksia ilmenee versioiden välillä, Englanninkielistä versiota on pidettävä pätevänä.

15. Sovellettava Laki ja Riidanratkaisumenettely

Tähän Sopimukseen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä. Erimielisyydet, jotka saavat alkunsa tästä Sopimuksesta, tulee ratkaista yleisessä tuomioistuimessa Tukholman käräjäoikeuden ollessa ensimmäinen oikeusaste.

16. Yhteystiedot

Tipser AB Hovslagargatan 5A 1 111 48 Stockholm, Sweden Y-tunnus: 556860-0919 ALV-numero (Ruotsi): SE556860091901 Sähköposti: [email protected] Puhelinnumero: +46 8410344 60