Allmänna- och köpvillkor

Allmänna- och Köpvillkor

Uppdaterat 2020-04-01

Välkommen till Tipser.com.

Användning av denna plattform regleras av dessa villkor och Tipser uppmanar dig att läsa villkoren innan du använder plattformen.

Tipser tillhandahåller Tipser-plattformen och säljer produkter till dig på de villkor som anges i dessa avtal.

Allmänna Villkor

1. Inledning

Tipser.com drivs av Tipser AB (556860-0919) (“Tipser”). De Allmänna villkoren nedan reglerar användningen av Tipsers plattform. Plattformen består av Tipser.com och all underliggande service som tillhandahålls av Tipser AB. Läs noga igenom dessa villkor innan du använder plattformen. Genom att använda plattformen, är du bunden av dessa villkor.

Tipsers plattform, Tipser.com och alla underliggande tjänster ägs och drivs av Tipser AB.

Information som tillhandahålls av Tipser på denna plattform får endast användas för informationssyfte och för beställning av Tipsers produkter eller tjänster. Genom användning eller nedladdning av material eller beställning av produkter eller tjänster från denna plattform accepterar du dessa villkor.

Tipser kan ändra de Allmänna villkoren för plattformen och du uppmanas därför att löpande läsa dessa villkor från tid till annan. Om du inte accepterar dessa villkor ber Tipser dig att inte använda plattformen.

2. Sekretess

För att ta del av hur Tipser använder din information och cookies hänvisas du till att läsa Cookies och Privacy Policy.

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna- och Köpvillkor är all information och allt material tillgänglig på denna plattform Tipsers egendom och otillåtet användande bryter mot detta avtal samt gällande svensk och internationell lagstiftning. Alla rättigheter som inte uttryckligen upplåts enligt dessa Allmänna- och Köpvillkor är förbehållna Tipser.

Du får inte extrahera och / eller återanvända delar av innehållet i någon av Tipsers tjänster utan vårt uttryckliga samtycke. Du får heller inte skapa en egen databas som innehåller betydande delar av någon Tipser-tjänst (tex priser och produktförteckningar), utan vårt skriftliga samtycke. Du får inte utnyttja robotar eller liknande datainsamlings- och utvinningsverktyg för att extrahera och eller återanvända några väsentliga delar av innehållet utan Tipsers samtycke.

4. Varumärken och Patent

Såvida annat inte framgår av dessa Allmänna- och Köpvillkor får varumärken på plattformen endast användas efter skriftligt godkännande från Tipser.

Såvida annat inte uttryckligen medges i dessa Allmänna- och Köpvillkor eller skriftligen avtalats, upplåts inte genom denna plattform någon licens, patent, nyttjanderätt, varumärken eller upphovsrättsligt skyddat material som tillhör Tipser eller annan.

5. Ditt Konto

Vid registrering på plattformen är du ansvarig för att uppgifterna är fullständiga samt korrekta. Du ansvarar även för att hålla uppgifterna uppdaterade vid användning av plattformen. Du kan själv uppdatera dina uppgifter under “Konto” på plattformen.

Vid Tipsers godkännande av registreringen erhåller användaren login som användaren förbinder sig att inte avslöja för obehörig och att förvara på sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till dem. Som användare ansvarar du för alla aktiviteter som utförs på ditt konto och att aktiviteterna följer rådande lagstiftning.

Användaren skall omedelbart via e-post till [email protected] meddela Tipser om användaren misstänker att login avslöjats eller på annat sätt missbrukas.

Det är inte tillåtet att använda plattformen på något sätt som kan orsaka skada eller försämra plattformen eller upplevelsen av plattformen. Det inte är heller tillåtet att använda plattformen i olagligt, brottsligt eller skadliga syften.

Endast registreringar av personer över 18 år eller med målsmans tillstånd är giltiga.

6. Länkar till Andra Webbplatser

För att göra denna plattform så serviceinriktad som möjligt har Tipser inkluderat länkar till andra webbplatser på Internet. Dessa webbplatser ägs och drivs av andra parter och Tipser lämnar inga som helst garantier och är inte ansvariga för tillgängligheten till eller innehållet i sådana webbplatser. En länk från Tipsers plattform är inte någon indikation på att Tipser ansvarar för sådan tredje part eller dess webbplats.

7. Information som Lämnas till Tipser

Alla synpunkter, information, kommentarer, material och liknande som skickas till Tipser genom eller på annat sätt hänförlig till denna plattform skall anses vara konfidentiell och Tipsers egendom. Genom att skicka sådan information till Tipser överlåter du kostnadsfritt äganderätten till sådant material och medger att Tipser kostnadsfritt kan använda sådan information på sätt som Tipser önskar även i kommersiellt syfte.

8. Särskilda Villkor Gällande Våra Produkter och Tjänster

För våra produkter och tjänster gäller förutom dessa Allmänna villkor och Köpvillkor, vid tid till annan, för sådana produkter och tjänster, Särskilda Villkor. Dessa Särskilda Villkor kommuniceras av Tipser, i anslutning till de Produkter och Tjänster som omfattas av sådana Särskilda Villkor. Du uppmanas att noggrant läsa dessa Särskilda Villkor innan du beställer produkter eller tjänster från Tipser.

9. Tipsers Roll

Tipser är både ansvarig säljare och plattformsägare. I de fall Tipser agerar säljare gäller Tipsers Allmänna- och Köpvillkor. Tipser agerar i detta fall säljare och är ansvarig för försäljningen av produkterna och för att hantera eventuella köpkrav eller andra problem som uppstår på grund av eller i samband med avtalet mellan köparen och säljaren (Tipser).

Tipser tillåter även tredjepartssäljare att lista och sälja sina produkter på plattformen. I varje sådant fall anges detta på respektive produktdetaljsida. Medan Tipser hjälper till att underlätta transaktioner som utförs på plattformen, är Tipser i dessa fallen varken köparen eller säljaren av produkterna. Tipser erbjuder en plats för säljare och köpare att förhandla och slutföra transaktionen. Följaktligen är kontraktet vid slutförandet av en försäljning för dessa tredjepartsprodukter enbart mellan köpare och säljare. Tipser är inte part i detta kontrakt eller tar något ansvar som uppstår på grund av eller i samband med det, eller är säljarens agent. Säljaren är i detta fallet ansvarig för försäljningen av produkterna och för att hantera eventuella köpkrav eller andra problem som uppstår på grund av eller i samband med avtalet mellan köparen och säljaren.

10. Tipsers Ansvar

Tipser kommer göra det yttersta för att se till att tillgången till Tipsers tjänster är kontinuerlig och felfri. På grund av internets natur kan det dock inte garanteras. Dessutom kan din tillgång till plattformen också tillfälligt avbrytas eller begränsas för att möjliggöra reparationer, underhåll eller införande av nya anläggningar eller tjänster.

11. Friskrivning

Varken Tipser eller våra anställda, agenter, distributörer, samarbetspartners eller liknande är ansvariga för skada eller förlust hänförlig till information på denna plattform. Du kan således inte framställa några som helst krav gentemot Tipser för innehållet på denna plattform.

12. Ändringar, Tillägg och Upphörande av Access/Avtal

Tipser förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna villkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du använder Tipsers plattform. Genom fortsatt användning av plattformen godkänner du att bli bunden av de reviderade Allmänna Villkoren.

Tipser äger efter eget gottfinnande vägra service eller säga upp och stänga av din tillgång till hela eller delar av denna plattform oavsett anledning. Detta gäller i synnerhet om du bryter mot gällande lagar, gällande avtalsbestämmelser, våra riktlinjer eller vår policy.

Om detta avtal med dig sägs upp eller annars upphör att gälla så skall restriktionerna gällande användandet av denna plattform och ovannämnda friskrivning samt regler om lagval och tvistlösning enligt nedan fortsätta att gälla trots att övriga delar av avtalet upphör att gälla.

13. Fullständig Reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla oförändrat. Sådan bestämmelse ska ändras och tolkas så att syftet med den ogiltiga klausulen uppnås, samt är förenlig med tillämplig lag eller domstolsbeslut.

Om något annat inte har avtalats skriftligen, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och Tipser.

Detta avtal har upprättats på flera språk, vid avvikelser mellan versionerna, ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde.

14. Lagval och Tvistlösning

Dessa Allmänna Villkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

15. Kontakt

Tipser AB Hovslagargatan 5A 1 111 48 Stockholm, Sverige Organisationsnummer: 556860-0919 Momsregistreringsnummer: SE556860091901 E-mail: [email protected] Telefon: +46 8 410 344 60

Köpvillkor

1. Inledning

Tipser.com drivs av Tipser AB (556860-0919) (“Tipser”). Köpvillkoren nedan reglerar försäljning på Tipser’s plattform vilket inkluderar Tipser.com. Plattformen består av Tipser.com och all underliggande service som Tipser AB tillhandahåller. Läs noga igenom dessa Köpvillkor innan du genomför ett köp via plattformen. Du blir bunden av detta avtal när du genomför ett produktköp genom plattformen.

För att ingå avtal med Tipser måste man vara över 18år, eller ha målsmans tillstånd. Ett produktköp förutsätter att kunden accepterar Tipser’s Köpvillkor. Ett produktköp anses fullbordat när ordererkännandet har skickats till kunden. Alla bedrägerier, eller försök till bedrägeri kommer att rapporteras till polisen. Vid eventuell tvist följer Tipser allmänna reklamationsnämndens rekommendationer (ARN).

Tipsers plattform, webbsidan och alla underliggande tjänster ägs och drivs av Tipser AB.

2. Att Handla på Tipsers Plattform

Tipser samarbetar med handlare och återförsäljare som säljer produkter genom Tipsers plattform. Plattformen tar hand om betalning och shoppingflödet så att köpet ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Du kan köpa produkter från flera handlare samtidigt, Tipser ser då till att ordrarna dirigeras till korrekt leverantör. När Tipser agerar marknadsplats mellan köpare och handlare kommer produkterna att levereras direkt från handlarens lager.

Reklamations-, retur- och leveransärenden kan riktas direkt mot handlarna, men då Tipser är ansvarig säljare är Tipser alltid skyldiga att hjälpa dig om du har ett problem. I de fall Tipser erbjuder produkter till försäljning från tredjepartshandlare är detta tydligt markerat på produktdetaljsidan och i dessa fall skall retur och reklamationsärenden riktas direkt mot dessa handlare. Kontaktuppgifter för dessa handlare hittar du på din orderbekräftelse. Tipser’s kontaktuppgifter hittar du på tipser.com.

Handlarna kan ha avvikande köpvillkor, men det är alltid dessa, Tipsers villkor, som äger företräde om de inte skulle överensstämma.

3. Hur Köpet Går Till

När du valt ut de produkter du vill handla och klickat dig vidare till kassan fyller du först i dina personuppgifter eller loggar in. Var noga med att fylla i korrekta kontaktuppgifter som överensstämmer med ditt ID, Pass eller körkort. Du behöver inte skapa ett konto för att genomföra köpet, men det gör det lättare om du vill handla produkter i framtiden.

Därefter väljer du betalsätt och får fylla i ytterligare fält. Var noga med att alla dina kort- eller bankdetaljer stämmer innan du klickar dig vidare för att genomföra köpet.

Du får ett ordererkännande direkt från Tipser och ordern skickas vidare till handlaren som i sin tur levererar produkten direkt till den adress som du angivit i ordern eller till närliggande postombud.

4. Priser

Alla priser via Tipsers plattform anges i den lokala valutan och lokal moms. Tipser förbehåller sig rätten att ändra priserna utan förvarning. Fraktkostnaden är specificerad i varukorgen. Vid uppenbara felaktigheter i priset förbehåller Tipser rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med korrigeringen har du självfallet rätt kancellera ordern.

5. Betalningsvillkor

Lokal moms ingår i alla priser. Inga avgifter tillkommer förutom de som syns i varukorgen när du genomför ditt köp. Du har möjlighet att välja vilket betalsätt som passar dig bäst.

5.1. Betalningsmetoder

Tipser erbjuder flera olika sätt att betala ditt köp. Faktura, direktöverföring, konto eller kortbetalning. Alla Tipser’s betalningar hanteras av Tipser’s betalningspartner, Klarna, för att garantera snabb och säker betalning.

Faktura skickas digitalt i samband med att varan skickas ifrån handlaren.

Tipser sparar aldrig dina kortuppgifter. All information skickas krypterad via SSL/HTTPS och du kan själv lätt kontrollera att kommunikationen sker med rätt säker server genom att verifiera att adressen i adressraden börjar med “https://”.

Tipser hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Detta innebär att personuppgifterna skyddas enligt de villkor som rör behandlingen av personuppgifter.

6. Ordererkännande och Leveransbekräftelse

Du ingår ett avtal om köp när du väljer att bekräfta ditt köp i kassan och får ett automatiserat ordererkännande, vilket skickas till den e-postadress som angavs vid beställningstillfället. En leveransbekräftelse skickas till samma e-postadress när handlaren har behandlat och skickat din vara. Om din beställning skickas i flera paket kan du få en separat leveransbekräftelse för varje paket och varje leverans.

Beställda produkter förblir Tipsers egendom till dess de till fullo är betalda.

Tipser rekommenderar att spara ordererkännandet för eventuell kontakt med kundtjänst. Eventuella ändringar och tillägg i ordern kan göras innan leveransbekräftelsen skickats, men Tipser försöker såklart att hjälpa dig även efter det.

Vid uppenbara felaktigheter i ordern (t.ex. fel pris, typografiska fel m.m.) förbehåller Tipser rätten att korrigera felet i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering har du självfallet rätt att avboka din order. Tipser förbehåller sig också rätten att inte genomföra en beställning i de fall varan är slut i handlarens lager eller vid tekniska fel. När du lägger en beställning via plattformen samtycker du till att ta emot försäljningsfakturor elektroniskt.

Observera att Tipser endast säljer produkter i kvantiteter som motsvarar de genomsnittliga behoven hos ett genomsnittligt hushåll. Detta gäller både antalet beställda produkter inom en enda order och placering av flera beställningar för samma produkt där de enskilda beställningarna utgör en mängd som är typisk för ett normalt hushåll.

7. Leverans

Alla produkter som visas genom plattformen finns normalt i handlarens lager för omgående leverans. Då varorna ibland finns på olika geografiska platser kan din leverans ske i flera delar. Tipser reserverar sig för slutförsäljning samt för felaktigheter i lagerhållning hos Tipser’s samarbetspartners, samt för de eventuella uppenbara prisfel som kan uppstå. Ibland händer det att någon av de varor som du beställt inte finns i lager och blir restnoterad. Detta beror i så fall på ett lagersaldofel. Det skickas ett e-post till dig om Tipser behövt restnotera någon produkt.

Kontakta Tipser om du vill annullera din restnotering eller om du har frågor kring leveranstider etc.

Det är ett krav att alla paket skall hämtas ut med giltig legitimation dvs ID-kort, körkort eller pass. Detta är speditörernas regler och villkor och inget som man kan frångå. Om mottagaren av paketet saknar giltigt legitimation kan dessvärre paketet inte hämtas ut.

Ordrar skickas direkt till leveransadressen eller till närliggande postombud. Observera att Tipser endast levererar till adresser i Sverige, Tyskland, Frankrike, Danmark och Finland.

7.1. Leveranstid

Normal leveranstid från Tipser’s samarbetspartners är 3-5 veckodagar, men kan vara längre. Detaljerad information om leveranstid finns specificerat för varje produkt. Vissa produkter kan under högsäsong eller vid hög belastning ha något längre leveranstid, detta meddelas då via e-post.

7.2. Fraktkostnad

Det tillkommer en fraktkostnad på vissa beställningar, vilken alltid är specificerad på produktsidan och i din varukorg. Fraktkostnaden specificeras av den handlare som tillhandahåller varan. För mer information Fraktkostnad.

8. Ej Utlösta Paket

Tipser AB loggar alltid IP-nummer vid köp. Om någon av Tipsers samarbetspartners får tillbaka paket som inte lösts ut från posten, förbehåller sig Tipser rätten att debitera dig för samtliga kostnader som uppstår i samband med en sådan retur upp till 200 SEK.

Faktura skickas normalt ut inom 3 dagar från datumet då det outlösta paketet registrerats hos Tipser. Finns fler än 3 outlösta paket så kommer kundens uppgifter att spärras för shopping hos Tipser.

9. Transport

Om varan skadas eller kommer bort under transporten till kund är det viktigt att du meddelar Tipser’s Kundtjänst inom skälig tid (inom 2 månader) för att kunna få kompensation. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du ekonomiskt ansvarig, detta gäller dock inte om du returnerar en reklamation eller felexpedition.

Tipsers samarbetspartners har olika fraktmetoder, för mer information Frakt.

10. Returer

10.1 Ångerrätt

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt från dess att du mottagit varorna. För att nyttja ångerrätten behöver du kontakta Tipsers Kundtjänst antingen på e-post, telefon eller via Standardformulär. Observera att du måste skicka tillbaka varorna utan dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar från den dag då du meddelar din ångerrätt av ordern till Tipser’s kundtjänst. För att möta tidsfristen är det tillräckligt att skicka varan inom 14 dagar. Kunden kan bli ersättningsskyldig för en produkts värdeminskning i den mån den beror på att kunden hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerrätten omfattar inte produkter som är tillverkade för dig på beställning. Du ser alltid i produktbeskrivningen om en vara är specialtillverkad och därmed inte omfattas av ångerrätt. Ångerrätten avser inte heller produkter som inte är passande att returnera av hälso- eller hygieniska skäl. Ångerrätten gäller vidare inte för produkter som avses i 2 kapitlet 11 § Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59).

10.2. Återbetalning

Normalt tar det ca 14 dagar från att Tipser mottagit din retur tills du erhåller eventuell återbetalning. I undantagsfall kan det ta upp till 30 dagar vid återbetalning vilket är den längsta tiden enligt lag.

10.3. Hur man returnerar

För att returnera en köpt vara kontaktar du Tipser som ger dig instruktioner om hur varan returneras. Om försändelsen innehåller en retursedel behöver du inte kontakta Tipser för att returnera utan använder den bilagda retursedeln. Observera att retur av en produkt inte görs till Tipser’s adress och ej heller nödvändigtvis till företagets adress som skickat produkten. Kontakta Tipsers kundtjänst om du behöver hjälp med returadress eller har andra frågor.

Om du önskar returnera din vara så står du som kund för returkostnaden om inget annat anges i produktbeskrivningen eller på bipacksedeln.

10.4 Reklamationer

Tipser har avtalat med samtliga handlare om direkt kundservice för att snabbare kunna expediera ditt ärende. Det innebär att du som kund kan vända dig direkt till leverantören av varan i händelse av reklamation. Eftersom Tipser AB är ansvarig säljare för de varor du köper har du dock alltid rätt att vända dig till Tipser med reklamationer. Tipsers kontaktuppgifter till kundservice finns angivna på ordererkännandet och leveransbekräftelsen. Skulle du få en defekt eller fellevererad vara ska du kontakta Tipsers eller leverantörens kundtjänst så snart som möjligt, dock senast inom 60 dagar. Detta påverkar inte dina rättigheter att returnera en felaktig vara enligt gällande köplagstiftning. Kunden står självklart inte för frakten vid felleveranser eller reklamationer.

Vid en reklamation görs en utredning av produkten, leverantören får i vissa fall skicka reklamationen vidare för utredning hos eventuell underleverantör. Tipsers leverantörer agerar enligt konsumentköplagen (1990:932) och Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Din reklamationsrätt regleras enligt gällande lag.

11. Säkerhet Vid Köpet

För att öka Tipsers kunders trygghet vid köp har Tipser i samråd med Tipser’s säkerhetsexpert bestämt att införa nedanstående rutiner för att öka säkerheten vid köp.

Tipsers interna säkerhetssystem varnar om en order misstänks kunna vara ett bedrägeri. Säkerhetssystemet bygger på ett antal olika parametrar som har satts upp av Tipser’s säkerhetsexpert och Tipser’s andra samarbetspartners.

Om säkerhetssystemet ger utslag väljer Tipser att inte leverera aktuell order. Ibland innebär det att en order stoppas trots att det inte rör sig om ett bedrägeri.

Alla misstänkta bedrägerier polisanmäls och ärendet lämnas sedan till Tipser’s säkerhetspartner för vidare uppföljning.

Tipser använder SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via internet (eller andra nätverk).

SSL använder digitala certifikat för att kontrollera sändare, mottagare eller både sändare och mottagare av dataöverföringen. Ett digitalt certifikat är det “verktyg” som används för att koppla informationen om en individ eller organisation till en så kallad “public key” (allmän nyckel) med två syften:

  • Alla SSL-certifikat till internet handhas av företag som är certifierade certifikatskapare. Detta medför också att alla SSL-certifikat är unika och korrekt utfärdade.
  • Alla som ansöker om SSL-certifikat måste styrka sin egen eller sin organisations identitet för att få köpa ett SSL-certifikat.

För konsumenter är det enda kravet för att använda SSL att webbläsaren klarar SSL, vilket till exempel de två mest använda webbläsarna Internet Explorer och Firefox har kunnat sedan många versioner tillbaka. Dessutom krävs att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren.

Har du några frågor gällande dessa villkor är du välkommen att kontakta Tipser’s kundservice.

12. Ändringar, Tillägg och Upphörande av Access/Avtal

Tipser förbehåller sig rätten att ändra dessa köpvillkor utan föregående meddelande. Du är ansvarig för att löpande kontrollera dessa villkor som är gällande för dig när du handlar på plattformen.

13. Force Majeure

Tipser och Konsumenten är befriade från skyldighet att ersätta skador eller att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa villkor, om skadan eller underlåtelsen har sin grund i omständighet utanför parternas rimliga kontroll (”Force Majeure”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande av förpliktelse.

Såsom Force Majeure anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, arbetskonflikt, blockad, krig, upplopp, sabotage, extrema väderleksförhållanden, blixtnedslag, brand, explosion, översvämning, naturkatastrof eller olyckshändelse.

Vid Force Majeure ska parten som inte kan fullgöra sina förpliktelser meddela motparten om hindret och hur det påverkar möjligheten att prestera enligt avtalet.

Avtalsbrottet är ursäktligt under så lång tid som är rimlig med hänsyn till hindrets konsekvenser för partens möjligheter att prestera avtalsenligt.

Vid Force Majeure skall skäliga ansträngningar vidtas av part för att begränsa effekterna på avtalet.

14. Fullständig Reglering

Om någon del av detta avtal skulle anses ogiltigt, olagligt eller inte verkställbart skall sådan bestämmelse ses som en separat del och övriga delar av avtalet gälla oförändrat. Sådan bestämmelse ska ändras och tolkas så att syftet med den ogiltiga klausulen uppnås, samt är förenlig med tillämplig lag eller domstolsbeslut.

Om något annat inte har avtalats skriftligen, innehåller detta avtal de fullständiga villkoren mellan dig och Tipser.

Detta avtal har upprättats på flera språk, vid avvikelser mellan versionerna, ska den engelska versionen ha tolkningsföreträde.

15. Lagval och Tvistlösning

Dessa köpvillkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall i första instans avgöras av Stockholms tingsrätt.

16. Kontakt

Tipser AB Hovslagargatan 5A 1 111 48 Stockholm, Sverige Organisationsnummer: 556860-0919 Momsregistreringsnummer: SE556860091901 E-mail: [email protected] Telefon: +46 8 410 344 60