Integritetspolicy

Integritetspolicy för tipser.com

Senast redigerad den 20180312

Denna integritetspolicy har skapats eftersom vi vet att du bryr dig om hur din information används. Vi är tacksamma att få förtroendet att hantera din information och vi kommer att göra det med största fokus på säkerhet och trygghet. Denna integritetspolicy har sammanställts för att förklara hur ‘personligt identifierbar information’ (PII) används på nätet. Detta dokument beskriver hur vi hanterar sekretes på Tipser.com och hur vi hanterar information på ett noggrant sätt. Du kan alltid återta ditt godkännande till denna policy när som helst.

Läs vår integritetspolicy noggrant för att få en klar uppfattning om hur vi samlar in, använder, skyddar och på annat sätt hanterar dina personuppgifter.

Vilken personlig information om våra användare vill vi samla in och använda?

När du besöker Tipser, kan vi bara identifiera din dators IP-adress. Trots detta förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att registrera dig som medlem, genom att skicka e-postmeddelanden till Tipser eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar Tipser in dem för användning för de syften som anges i denna integritetspolicy.

Vid beställning eller registrering på vår webbplats kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller annan information som förbättrar din upplevelse på Tipser.com. Den information vi samlar in från våra användare hjälper oss att förbättra upplevelsen på tipser.com. Det hjälper oss också att förhindra eller upptäcka bedrägerier eller missbruk av vår hemsida.

Vi samlar även in uppgifter som hjälper oss att kommunicera med dig om order, uppdateringar på ditt konto, eller dela annan viktig information till dig.

Statistiska uppgifter som vi samlar in, till exempel under ditt besök på vår webbsida, som inte direkt kan förknippas med din person, faller inte in i kategorin personligt identifierbar information. Det kan röra sig om till exempel statistiska uppgifter om vilka sidor som är särskilt populära, eller hur många användare som besöker en viss sida på tipser.com.

Hur använder vi dina uppgifter?

Hur använder vi dina uppgifter? Tipser främsta syfte med att samla in personlig information är att erbjuda dig en anpassad tjänst, leverera en bättre service och öka relevansen av innehållet. Vi använder den insamlade informationen för att förse dig med information eller tjänster du efterfrågar och för att bättre förstå Tipser medlemmar. För att uppnå detta, analyserar Tipser medlemmarnas demografiska förhållanden, intressen och beteenden baserat på den information Tipser hämtar in på plattformen. Forskning och analys utförs på en sammansatt nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda medlemmar.

Tipser kan även använda information som du lämnat för att skicka information (per brev eller e-post) om Tipsers produkter och tjänster som Tipser tror är av intresse för dig. Du kommer bara att få denna information från Tipser. Du kommer inte att få sådan information om du valt att inte få denna typ av information. Om du vid något tillfälle inte längre vill sådan information från Tipser, skicka e-post till [email protected] där du anger dina kontaktuppgifter.

Hur skyddar vi din information?

Din personliga information finns bakom säkra nätverk och är bara tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda rättigheter till sådana system, och är skyldiga att hålla informationen hemlig. Dessutom är all känslig information och kreditinformation du anger, krypterat via Secure Socket Layer (SSL) -teknik.

Vi genomför en rad säkerhetsåtgärder när en användare gör en beställning, för att upprätthålla säkerheten kring din personliga information.

En extern PCI-kompatibel betalningsgateway hanterar alla betalningstransaktioner. Alla transaktioner hanteras via en gateway-leverantör och lagras eller bearbetas inte på våra servrar.

Det är viktigt att du skyddar dig mot obehörig åtkomst till ditt lösenord och din dator. Var noga med att logga ut när du arbetat klart med en delad dator.

Använder vi cookies?

Ja. Cookies är små filer som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter) som gör det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system för att känna igen din webbläsare och komma ihåg viss information. Till exempel använder vi cookies för att spara och bearbeta varor i din varukorg. De används också för att hjälpa oss att förstå dina inställningar baserat på tidigare eller nuvarande aktivitet på webbplatsen, vilket gör att vi kan ge dig bättre tjänster. Vi använder också cookies för att hjälpa oss att sammanställa aggregerade data om trafiken till webbplatsen och webbplatsens interaktion så att vi kan erbjuda bättre erfarenheter och verktyg i framtiden. Vi kan också använda betrodda tredjepartstjänster som spårar denna information för vår räkning.

Du kan välja att be din dator varna dig varje gång en cookie skickas, eller så kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du i din webbläsares inställningar. Eftersom alla webbläsare är olika, titta på din webbläsares Hjälpmeny för att lära sig det rätta sättet att ändra dina cookie-inställningar.

Om du inaktiverar cookies i din webbläsare:

Om du stänger av cookies, kan en del av de funktioner som gör din upplevelse på vår webbplats bättre, kanske inte fungera korrekt.

Var hamnar uppgifterna?

Har vi rätt att avslöja den information vi samlar till tredje part?

Vi delar bara nödvändig information till utomstående parter för att uppfylla din beställning eller för att behandla din betalning. Sådana parter kan förekomma i länder som inte erbjuder samma typ av lagstadgat skydd av personuppgifter som de i EU. Trots detta gör Tipser sitt bästa för att hålla dina personuppgifter konfidentiellt inom Tipser och dess koncernbolag, vare sig det gäller inom EU eller om det har skett en internationell överföring till andra företag inom koncernen.

Information om våra kunder är en viktig del av Tipsers verksamhet och Tipser kommer inte donera, sälja eller hyra ut information om dig till tredje part utan ditt medgivande.

Tipser.com kommer bara dela kundinformation med Tipser och andra koncernbolag som Tipser kontrollerar och som omfattas av denna integritetspolicy eller som följer praxis som är minst lika skyddande som den som beskrivs i denna policy.

Vid överföring av personlig information utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, kommer vi att se till att informationen överförs i enlighet med denna integritetspolicy och på ett sätt som är tillåtet enligt tillämpliga lagar om dataskydd.

Din personliga information kommer endast att delas med tredje part i nedanstående fall.

 • De varor du beställer skickas till dig från Tipser leverantörer. För att de ska kunna utföra leverans till dig, vidarebefordrar Tipser din e-postadress, adress, namn och telefonnummer. Personuppgiftslagen kräver i och med detta att Tipser upprättar personuppgiftsbiträdesavtal med sina leverantörer. Detta avtal reglerar att Tipsers leverantörer hanterar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning. På samma sätt som du i förhållande till Tipser har rätt att återkalla ditt samtycke till att dela dina personuppgifter, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter, spärra dina uppgifter mot vidare marknadsföring och max en (1) gång per år skriftligen begära ett registerutdrag, har du rätt att direkt till leverantören, eller via [email protected] ställa samma begäran till leverantören som till Tipser.
 • Vi samarbetar med närstående företag, till exempel butiker som vi agerar återförsäljare åt, genom att tillhandahålla tjänster eller sälja produkter. Du kan alltid se på din order när ett närstående företag är involverade i din transaktion och när vi därmed delar dina kunduppgifter med den tredje parten.
 • Vi använder utomstående företag och privatpersoner för att utföra uppdrag för vår räkning. Som exempel kan nämnas, att genomföra beställningar, leverera paket, skicka post och e-post, analysera data, bearbeta betalningar och tillhandahålla kundservice. De har tillgång till personlig information som behövs för att utföra sina uppgifter, men får inte använda det för andra ändamål. Vidare måste de behandla personuppgifter i enlighet med denna policy och på sätt som är tillåtet enligt gällande lagar om dataskydd.
 • Klarna är Tipsers betaltjänstleverantör och har valts noga för detta ändamål. Din e-post och det totala beloppet för transaktionen skickas för varje transaktion. Klarna har inte behörighet att dela informationen förutom till sina tredjepartsleverantörer, som används för att behandla kortbetalningar, eller för något annat syfte än att godkänna betalningen. Klarna använder den senaste säkerhetstekniken för att säkra din betalning.
 • Ibland skickar vi erbjudanden till utvalda grupper av kunder på uppdrag av andra företag. När vi gör detta, har vi inte gett dessa företag ditt namn, adress eller någon annan personlig information. Om du inte vill ta emot sådana erbjudanden, vänligen avregistrera dig på sändlistan via länken i e-postmeddelandet eller kontakta oss på [email protected].
 • Om Tipser eller en väsentlig del av dess tillgångar förvärvas, kan kundinformation vara en av de överförda tillgångarna.
 • Tipser kan i särskilda fall, lämna ut personuppgifter till tredje part när Tipser har anledning att tro att informationen är nödvändig för att identifiera, kontakta eller åtala någon som kan ha brutit mot användaravtalet eller på annat sätt gjort intrång i, eller kränkt, Tipsers rättigheter eller egendom, eller kränkt rättigheter för Tipsers medlemmar eller andra besökare. Så sker endast i de fall Tipser är övertygat om att lagen kräver att Tipser att delar eller offentliggör informationen.

Genom att använda Tipsers plattform och / eller registrera dig som medlem, samtycker du till att dina personuppgifter används på Det sätt som anges i webbplatsens integritetspolicy och/ eller de specifika villkor du som kund får förfrågan om att godkänna vid användande av tjänsten.

Hur hanterar Tipser Do Not Track signaler?

Vi respekterar Do Not Track signaler och kommer inte spåra, sätta cookies eller använda reklam när en Do Not Track (DNT)-lösning är på plats.

Får barn använda tipser.com?

Tipser.com säljer inte produkter till personer under 18 år. Vi gör allt vi kan för att skydda barnens integritet och säkerhet på nätet. Vi marknadsför inte specifikt till personer under 18 år. Vi säljer barnprodukter som ska köpas av vuxna. För personer under 18 år, kan du bara köpa produkter med medverkan av förälder eller vårdnadshavare.

EU-direktivet Opt-In

EUs “opt-in-direktiv” är en lag som fastställer reglerna för kommersiell e-post, krav för kommersiella budskap, ger mottagarna rätt att stoppa e-post-utskick, samt klargör straff för överträdelser.

Vi samlar din e-postadress för att:

 • Skicka information, svara på frågor, och / eller andra önskemål
 • Processa order och skicka information och uppdateringar som rör din order.
 • Skicka dig ytterligare information om din produkt och / eller tjänst.
 • Skicka dig vårt nyhetsbrev.Vi lovar att:
 • Inte använda falska eller vilseledande ämnesrad eller e-postadresser.
 • Tydliggöra kommersiella meddelanden som en annons på något rimligt sätt.
 • Inkludera den fysiska adressen för vår verksamhet eller vår webbplats huvudkontor.
 • Kontrollera att tredjepartstjänster för e-postmarknadsföring efterlever denna policy.
 • Respektera opt-out och förfrågningar om t ex avbeställda nyhetsbrev snabbt.
 • Se till att våra användare kan avsluta e-postprenumerationer genom att klicka på på en länk längst ned i varje e-postmeddelande.

Användningsvillkor, Meddelanden och Revideringar

Om du har frågor om sekretessen på tipser.com, vänligen kontakta oss med en grundlig beskrivning så skall vi göra vårt bästa för att svara dig snabbt. Vår verksamhet förändras ständigt och vår integritetspolicy och villkoren för användning och försäljning kan komma att förändras. Vi kan komma att skicka e-post med påminnelser om våra policys och villkor, om du inte har instruerat oss att inte skicka sådana meddelanden. Har du instruerat oss att du inte vill ha sådana meddelanden, bör du kontrollera vår webbplats med jämna mellanrum för att se de senaste förändringarna. Om inget annat anges, gäller vår nuvarande integritetspolicy för all information som vi har om dig och ditt konto. Vi kommer aldrig att väsentligt ändra våra policies och villkor i mening att försämra skyddet för dig och de uppgifter vi samlar in på våra sidor.

Återkallande av registrering på Tipser

I förhållande till Tipser har du rätt att återkalla ditt samtycke, begära rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter, spärra dina uppgifter mot vidare marknadsföring och max en (1) gång per år skriftligen begära ett registerutdrag genom att sända begäran till [email protected]. Glöm inte att meddela din e-postadress vid sådan begäran. Tipser sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående användarrelation med Tipser och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. När dina medlemsuppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av plattformen som är avsedda för medlemmar.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna integritetspolicy kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan.

Tipser AB
Hovslagargatan 5A1
111 48 Stockholm
Sverige
[email protected]